Få den bedste behandling af afhængighed på et misbrugscenter

Få den bedste behandling af afhængighed på et misbrugscenter

Oplever du, at en af dine nære – for eksempel et familiemedlem eller en ven – er begyndt at trække sig ind i sig selv, afviser alle tilnærmelser og spørgsmål til vedkommendes velbefindende, og generelt virker mere tyndhudet og sårbar end normalt? Har du en mistanke om, at hårde tider og personlige kriser har presset ham eller hende ud i et ukontrolleret forbrug af receptpligtig medicin, alkohol, eller måske endda euforiserende stoffer? Har du vanskeligt ved at trænge igennem til vedkommende – og er du bange for at blive skubbet ud af vedkommendes livsverden, hvis du prøver for hårdt?

Så er du ikke alene. De oplevelser, du har, har du til fælles med langt de fleste pårørende til misbrugsramte personer. Det er fortvivlende at stå i denne situation, idet man hurtigt kan komme til at føle sig magtesløs. Men sandheden er, at du nok er den eneste, som har magten til at gøre noget ved problemet – og samtidig har du faktisk også pligten. Så du bør tage affære lige med det samme, hvis du ikke ønsker at se din ven, kæreste, ægtefælle eller slægtning gå til i misbrug og afhængighed.

Hvordan kan jeg motivere en misbruger til at gå i behandling?

Konfrontationen er det absolut sværeste og mest risikable skridt på vejen til helbredelse. Foretages den halvhjertet og uden den fornødne planlægning og opbakning, kan den føre til en forværring i tilstanden. Derfor tilrådes det, at du får fat på andre pårørende, således at I i fællesskab kan gennemføre denne konfrontation ved det, der i fagsprog kaldes en intervention.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få råd og vejledning til tilrettelæggelse og udførelse af denne intervention, lige som du kan få hjælp til planlægning af det videre forløb. Det er nemlig vigtigt, at interventionen følges op af et effektivt behandlings forløb – du kan læse mere om misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk

Stress symptomer kan have angst som årsag

Stress symptomer kan have angst som årsag

Angst og stress kan på overfladen virke som nært beslægtede lidelser. Faktisk er det meget nemt at tage fejl af de to tilstande, idet symptomer på stress og angst er næsten identiske. Derfor bliver mange mennesker hvert år fejl diagnosticeret med stress, hvor de måske burde have været diagnosticeret med en angst lidelse. Og det er ikke for at forklejne stress, at der bør skelnes imellem de to lidelser. Kronisk stress er en særdeles skadelig tilstand, som bør tages meget alvorligt.

Stress, som ikke behandles og blot negligeres, kan have ødelæggende virkninger på krop, sind og psyke. Hvert år må i titusindvis af mennesker sygemeldes med stress, og en alt for stor del af disse kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet igen. Der er, med andre ord, god grund til at være utroligt opmærksom på stress symptomer.

Stress og angst – to forskellige behandlingsformer

Oplever du således de klassiske stress symptomer så som hjertebanken og svimmelhed, høj puls, øget svedtendens, hyppigt opstående anfald af desorientering, perioder med hukommelsesbesvær, søvnløshed og manglende evne til at fokusere samt uforklarlige smerter i hoved og krop, bør du opsøge en professionel behandler. Uanset om du lider af angst eller af stress, er det vigtigt, at du får en behandling, som matcher din lidelse.

Behandling for angst med intensiv terapi

Hvor stress som regel behandles med en sygemelding og samtaler med en psykolog, skal der gås anderledes til værks, hvis der er tale om en angst lidelse. Det vil kun have ringe – hvis overhovedet nogen – effekt at fjerne en angst ramt person fra arbejdspladsen. Angsten har dybe rødder i psyken, og derfor er professionel terapi påkrævet for at komme angsten til livs. Gennem terapi lærer den angst ramte at forstå sin angst, og dermed at leve med den uden at den tager overhånd.

Læs mere på angstekspert.dk